Spis z natury składników trudno mierzalnych i niedostępnych

Fizyczne zmierzenie niektórych składników majątku bywa utrudnione z powodu ich nietypowości a dotyczy elementów sypkich, przestrzennych, składowanych w zwałach, zbiornikach a także zasobnikach. Mowa tutaj o zbożach, paliwie, węglu czy koksie występujących zwykle w dużych ilościach. Ich obliczenie jest jednak możliwe używając metod szacunkowych.

Jak wykorzystać metodę szacunkową

Za pomocą wzorów matematycznych jesteśmy w stanie określić objętość interesujących nas składników majątku. Objętość brył jest mierzona poprzez mnożenie objętości (metrów sześciennych) przez ciężar właściwy elementu przez nas obliczanego. W takim wypadku musimy posiadać wykaz ciężarów poszczególnych towarów, jeśli go nie posiadamy musimy wtedy go samodzielnie ustalić poprzez zważenie trzy razy jednego metra sześciennego materiału. Jest on ważony z drugiej strony bryły a trzykrotne jego zważenie daje nam średnią, którą będziemy posiłkować się przy dalszych obliczeniach.

Jeśli chodzi o precyzję w liczeniu można ją otrzymać, formując bryłę do postaci umożliwiającej nam obliczenie jej objętości za pomocą znanych nam wzorów matematycznych. Doświadczona osoba, która zajmuje się tego typu obliczeniami będzie wiedziała, że dokładność w liczeniu będzie możliwa jeśli będziemy znać naturalne właściwości składnika naszego majątku to będziemy potrafić określić zmiany jakim może ulec pod względem masy czy objętości.

Niedobory składników majątku

Metoda liczenia szacunkowego może stanowić o błędnie określonej ilości towarów więc trzeba określić procentowy wskaźnik między stanem faktycznym a uzyskanym za pomocą liczenia uznając „braki” za mało istotne. Różnica, która nie przekracza 2% jest uznawana za właściwy stan ewidencyjny i nie ma przymusu korygowania arkuszy spisowych. Osobą decyzyjną, która potwierdza prawidłowość stanów jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej lub księgowy.

Inwentaryzacja uproszczona

Mówiąc o elementach majątku, które są niedostępne z powodu utrudnionego do nich dostępu (elementy konstrukcyjne, rurociągi etc) musimy przyjąć metodę inwentaryzacji uproszczonej, polegającej na spisaniu wszystkiego w przybliżeniu. Uzyskujemy wartość ilościową za pomocą rachunków technicznych oraz szacunkowych (pomiar, próba reprezentatywna, ekspertyza, porównanie). Takimi obliczeniami musi zając się osoba doświadczona i wykształcona w tym zakresie niekoniecznie pracownicy wewnętrzni w przedsiębiorstwie.

Kończąc inwentaryzację należy pamiętać o wpisaniu do arkuszy wyników obliczeń już po dokładnym określeniu stanu elementów, poszczególne składniki muszą być liczone za pomocą jednostek miary, ujętej w ewidencji ilościowej. Daje to możliwość łatwego rozliczenia spisu czy też określenia różnic, jeśli takie występują. Ewentualne błędy mogą być poprawiane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej materialnie za składnik.

Spis z natury składników...

Fizyczne zmierzenie niektórych składników majątku bywa utrudnione z powodu ich...

Inwentaryzacja...

Główną możliwością kontrolowania stanu posiadania jest inwentaryzacja...

Zobacz także

Reklama

Raś&Raś banner
szkolenie kadry i płace

okresowe kursy i szkolenia BHP w Warszawie