Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza

Tej rodzaj inwentaryzacji związany jest z odpowiedzialnością materialną pracowników, szczególnie tego który opuszcza czy też zmienia miejsce pracy bo później moze być trudno się z nim skontaktować. Jego odpowiedzialność finansową musi przejąć osoba go zastępujaca a żeby wszystko się zgadzało musi przyjąć sprawdzony przy niej stan środków za które będzie odpowiedzialna. Jeśli pracownik idzie na urlop także musi posiadać zastępstwo, czyli osobę odpowiedzialną majątkowo za przejęte elementy.

Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza obejmuje wszystkie składniki majątkowe, objęte odpowiedzialnością. Przeprowadzana jest według zasad mających uwiarygodnić i usprawnić prace spisowe.

Zasady, którymi rządzi się inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza

Kontrola musi być podwójna, co znaczy że wie osoby przeprowadzające spis muszą wzajemnie uważać na ewentualne błędy, pomyłki czy zatajenie niewygodnych spraw. Inwentaryzacja musi się kompletna aby nie ominąć żadnego ze składników i doprowadzić do tworzenia się różnic między stanem faktycznym a uaktualnianym. Ważną sprawą jest obecność osoby zdającej środki trwałe jak i osoby przyjmującej mienie. Zasada komisyjności wymaga podniesienia wiarygodności działań dzięki większej ilości osób niż jedna, wtedy spis staje się przez nie potwierdzony i przez to niepodważalny. Reguła kolejnych czynności opisuje harmonogram działań jednocześnie je usprawniając. Zasada zaskoczenia ma na celu niezapowiedzianą kontrolę w szczególności gotówki lub innych zasobów aby sprawdzić, czy można ufać swoim pracownikom. Ostatnią regułą jaką trzeba spełnić aby spis zdawczo-odbiorczy był przeprowadzony w należytym porządku jest zasada fachowości zespołu spisowego. Trzeba go umiejętnie dobrać aby pracownicy mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w różnych kwestiach dotyczących inwentaryzacji.

Ważne jest skonfrontowanie stanu faktycznego z tym znajdującym się na piśmie aby nowa osoba nie musiała odpowiadać prawnie i finansowo za winę pracownika, który odchodzi. Pamiętać należy, że inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza jest incydentalna więc arkusze trzeba sporządzić w trzech egzemplarzach.

Inwentaryzacja...

Tej rodzaj inwentaryzacji związany jest z odpowiedzialnością materialną...

Własna księgowość czy...

W celu podjęcia decyzji czy chcemy aby naszych finansów pilnował księgowy czy...

Zobacz także

Reklama

Raś&Raś banner
szkolenie kadry i płace

okresowe kursy i szkolenia BHP w Warszawie