39

Sposób inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne są niepoliczalne, nie można ich zmierzyć więc automatycznie niemożliwe jest przeprowadzenie ich spisu. Z kolei wartości prawne posiadają użyteczność tylko przez rok i tylko na potrzeby wewnętrzne jednostki. Zaliczają się do nich patenty...

15

Inwentaryzacja a amortyzacja środków trwałych

Istnieją pewne zależności między amortyzacją środków trwałych czyli śladem utraty danych środków w określonym odstępie czasowym a inwentaryzacją, będącą wykazem w księgach rachunkowych aktualnej kondycji aktywów i pasywów. Definicja amortyzacji środków...

17

Jak efektywnie przeprowadzić spis przy wielu zespołach spisowych?

Regularne przeprowadzanie inwentaryzacji, minimum co cztery lata (jeśli chodzi o środki trwałe) oraz pod koniec każdego roku obrotowego (dotyczy to wartości niematerialnych i prawnych) jest rzeczą obowiązkową podpartą prawem bilansowym. Jest to doskonały sposób na...

35

Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza

Główną możliwością kontrolowania stanu posiadania jest inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza wykonywana w jednostkach należących do sektoru państwowego. Jej celem jest sprawdzenie ilości aktywów i pasywów przynależnych do danej jednostki, które powinny znajdować się w...

Reklama

notariusz Kraków
Raś&Raś banner
szkolenie kadry i płace

http://www.wmalinowski.pl/
zamówienie publiczne - SkillsUp szkolenia i kursy